A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Adla Isanović

Title

Adla Isanović

Od 2006-2008 radila na vođenju i implementaciji istraživačkih projekata u okviru Programa „Istraživanja“ Mediacentra Sarajevo.Od 2006. godine radi i kao predavač na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Uz naučni angažman, kontinuirano ostvaruje i umjetnički angažman. Radila je za Festival “Sarajevska Zima” i Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana, te brojnim lokalnim i internacionalnim projektima u sektoru kulture/umjetnosti.

Magistrirala je iz oblasti novih medija na Haute ecole d'arts appliquès Univerziteta primijenjenih nauka u Ženevi, kao i na interdisciplinarnom postdiplomskom studiju „Critical, Curatorial, Cybermedia“ na Ecole superieure des beaux arts u Ženevi, Švicarska (2005).

Područja istraživačkog interesa: novi mediji i kulturološke studije.