A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Aldijana Okerić

Aldijana Okerić

Title

Aldijana Okerić

Aldijana Okerić je saradnica Omladinskog programa BHRT-a. Završila je prvi ciklus studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Bila je gostujuća studentica na Masaryk univerzitetu na dodiplomskom i postdiplomskom studiju. Ranije je radila kao asistentica na projektima YIHR u BiH i kao asistentica na istraživanju pri Ulester univerzitetu. Članica je grupe Dobre Kote, volonterka Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo.

Aldijana Okerić