A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Amela Hasanović

Amela Hasanović

Title

Amela Hasanović

Amela Hasanović, doktorandica završne godine doktorskog studija na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu - Modul Upravljanje, vođenje i evaluacija u institucijama odgoja i obrazovanja. Objavila je magistarski rad i naučne istraživačke radove iz te oblasti. Autorica je istraživanja u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo na temu Zdravstveni problemi izazvani neadekvatnim korištenjem internet sadržaja i poremećaji koji isti izazivaju u ponašanju djece, a njena istraživanja objavljivana su u referentnim naučnim časopisima HealthMED Journal i TTEM Journal (Technics Technologies Education Management).

Amela Hasanović

Objavljeni tekstovi na MC_online: