A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Ana Kotur Erkić

Ana Kotur

Title

Ana Kotur Erkić

U novinarstvu od 2013. godine, najvećim dijelom se bavi temom invaliditeta i ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Po struci diplomirana pravnica. Dobitnica UNICEF-ovog specijalnog priznanja za novinarski doprinos promociji i zaštiti prava djeteta u BiH tokom 2014. godine i nagrade UN agencija u BIH "Razlike inspirišu" u okviru projekta Dijalog za budućnost. Dobitnica nagrade Srđan Aleksić u 2017. godini.

Ana Kotur Erkić