A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Antonija Petričušić

Title

Antonija Petričušić
Znanstvena novakinja-asistentica na katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je 2001. godine na Pravnom fakultetu i 2008. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te 2002. godine završila poslijediplomski studij iz područja ljudskih prava i demokratizacije Sveučilišta u Sarajevu i Bologni. Od ljetnog semestra 2007. godine pohađa doktorski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Grazu. Do listopada 2008. godine bila je znanstvena suradnica na Odjelu za austrijsko, europsko i poredbeno javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Grazu u Austriji. Prije toga radila je na Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, u Ministarstvu pravosuđa te u Europskoj akademiji u Bolzanu u Italiji.

Antonija Petričušić