A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Danijela Majstorović

Title

Danijela Majstorović
Danijela MAJSTOROVIĆ je 2000. godine završila studije engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a 2003. magistrirala medijske studije i dokumentarnu produkciju na Ohio University u SADu. U maju 2006. godine završila je pisanje doktorske disertacije na temu "Analiza diskursa kancelarije Visokog Predstavnika (OHRa) u Bosni i Hercegovini-engleski tekst i lokalni kontekst", koju treba uskoro da brani. Bavi se istraživanjem masovnog komuniciranja, kulturološkim i ženskim studijima, kritičkom analizom diskursa i socijalnim dokumentarnim filmom. Radi na Filozofskom fakultetu u Banjaluci na Odsjeku za engleski jezik i književnost kao viša asistentkinja i predaje na Fakultetu za Poslovni Inženjering i Menadžment u Banjaluci. Objavila je brojne članke u naučnim časopisima i autorica je dva dokumentarca o položaju žena u BiH.

Danijela Majstorović