A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Dr Nenad Brkić

Title

Dr Nenad Brkić
Prodekan za postdiplomski i doktorski studij i vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gostujući predavač na fakultetima u Zagrebu i Podgorici. Objavio je brojne članke u stručnim časopisima i univerzitetske udžbenike na temu marketinga i marketing komuniciranja, a bavi se i konsaltingom u oblasti marketinga. Predavač u Školi za odnose s javnošću na modulu Branding i korporativni imidž.

Dr Nenad Brkić