A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Dr Tarik Jusić

Title

Dr Tarik Jusić
Programski direktor Mediacentra. Magistrirao je političke nauke na Central European University (CEU) u Budimpešti, a doktorirao na Institutu za medije i komunikacijske nauke Univerziteta u Beču.  Autor je više istraživačkih izvještaja i tekstova o razvoju medija u BiH, a vodio je brojne consulting projekte za izradu strategije komuniciranja. Konsultant i predavač Škole za odnose s javnošću iz oblasti odnosa s javnošću i strateškog komuniciranja.

Dr Tarik Jusić