A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Dubravka Valić Nedeljković

Title

Dubravka Valić Nedeljković

Vanredni profesor, Šef Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Naučni stepen doktora lingvistike stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Objavila dva udžbenika, šest knjiga iz oblasti novinarstva, 60 radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima. Učestvovala na isto toliko domaćih i međunarodnih stručnih i naučnih skupova. Bavi se  analizom medijskog diskursa i medijskom politikom sa fokusom na položaj medija nacionalnih manjina. Članica stručnog tima za redefinisanje medijskih zakona u Srbiji i tima za alternativne izveštaje Savetu Evrope o stanju medija nacionalnih manjina u Srbiji.

Radila kao novinarka  u Radio Novom Sadu od 1976. do 2004.

Jedna od osnivačica i predavačica u “Ženskim studijama i istraživanjima Mileva Marić Anštajn” gde je držala kurs “Žene u medijima”.

Osnivačica i predsednica Upravnog odbora Novosadske novinarske škole. Kao gost predavačica držala nastavu na Visokoj školi novinarstva Mediaplana Sarajevo, BOS Beograd, Fakultetu političkih nauka, Beograd, fakultet političkih nauka Podgorica.

Bavi se diskurs analizom medija - autorka mnogih projekata.

Dobitnica mnogih novinarskih nagrada za informativno-politički program i radio reportažu.

Članica etičkog komiteta Nezavisnog društva novinara Vojvodine od 2004.

Dubravka Valić Nedeljković

Objavljeni tekstovi na MC_online: