Objavljeni tekstovi na MC_online:

Dušan Babić 03/05/2013
U anketi povodom Dana slobode medija, za naš portal govore novinari i medijski stručnjaci. Dušan Babić, medijski analitičar tvrdi da svako djelovanje u finansijskoj oskudici onemogućava...
Dušan Babić 13/03/2013
Autor teksta koji je bio aktivno uključen u proces reforme medijske scene u BiH, komentira inicijativu o uspostavi novog kanala.Saga o hrvatskom kanalu stara je koliko i uvođenje sistema i sevisa...