A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Ivan Ivas

Title

Ivan Ivas
Ivan Ivas je vanredni profesor na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na dodiplomskom studiju fonetike vodi kolegije Govorne vježbe I, Hrvatski dijalekti, Govor masovnih medija, Stilistika, Prozodija rečenice, Neverbalna komunikacija, a Govorništvo predaje kao izborni predmet za studente Filozofskog fakulteta. Saradnik je na znanstvenom projektu “Govorna stilistika u pjesničkoj i političkoj komunikaciji”. Član je uredništva dvaju znanstveno-stručnih časopisa: "Govor" i "Medijska istraživanja".

Ivan Ivas

Objavljeni tekstovi na MC_online: