A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Madeline Danova

Title

Madeline Danova
Dr. Madeleine DANOVA predaje na Odsjeku za anglistiku i američke studije na Univerzitetu “St. Kliment Ohridski”, Sofija, Bugarska. Direktorica je  MA programa Literature and Border Studies i ko-direktorica MA programa American and Transatlantic Studies na “Center for Intercultural Communication and Mediation”. Članica je savjetodavnog odbora Centra za rodne studije Univerziteta u Sofiji još od njegovog osnivanja. Između ostalih publikacija objavila je i zbornik tekstova o britanskim i američkim masovnim medijima (2000), tekstove o nacionalnim, etničkim i rodnim identitetima u post-totalitarnim društvima, kao i o globalizaciji, informatičkom društvu i književnosti. Radila je i na BBC English programme u bugarskoj sekciji svjetske službe BBC-ja i predavala i na drugim univerzitetima uključujući i SUNY, Albany, SAD.

Madeline Danova

Objavljeni tekstovi na MC_online: