A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Maida Ćulahović

Maida Ćulahović

Title

Maida Ćulahović

Šefica Odsjeka za programske sadržaje i analizu RAK-a. Njena ekspertiza obuhvata standarde programskog sadržaja i razvoj regulatornog okvira za audiovizuelne medije, sa posebnim fokusom na evropski regulatorni okvir i najbolju praksu. Uključena je u aktivnosti Agencije na međunarodnim projektima i saradnju sa drugim regulatornim tijelima, prije svega kroz učešće u Evropskoj regulatornoj grupi za audiovizuelne medije (ERGA) i Evropskoj platformi regulatornih tijela (EPRA).