A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Najil Kurtić

Najil Kurtić

Title

Najil Kurtić

Najil Kurtić - redovni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Prvi angažman na Univerzitetu u Tuzli imao je kao viši asistent na Ekonomskom Fakultetu u Tuzli u periodu 1996 do 1998. godine na predmetu Psihologija rukovođenja i poslovno komuniciranje. Prvi angažman na poziciji nastavnika je dobio 1998. godine na Ekonomskom fakultetu kao docent na užoj naučnoj oblasti marketing i izvodio nastavu na predmetu Marketing komuniciranje.

Objavio je 12 naučnih knjiga i više desetina naučnih radova. Knjiga Masovno komuniciranje, u izdanju Golden market iz Zagreba je dobila nagradu Dialogos za najbolju knjigu iz oblasti teorije i kulture medija u 2014. godini.Dobitnik je Povelje za izuzetan doprinos razvoju odnosa s javnošću, integrirane komunikacije i medija u jugoistočnoj Europi.

Uža područja naučno-istraživačkog interesovanja su mu: odnosi s javnostima, teorija informacija, pisanje za masovne medije, poslovno komuniciranje i politički marketintg.

Objavljuje u regionalnim naučnim časopisima a član je više međunarodnih redakcija. U svojstvu projektanta i stručnog konsultanta sudjelovao je u kreiranju i realizaciji zapaženih kampanja javnog komuniciranja u oblastima političkog i društvenog marketinga.

Najil Kurtić