A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Nermina Mujagić

Nermina Mujagić

Title

Nermina Mujagić

Rođena je 1974. godine u Višegradu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek žurnalistika) 1994. godine.

Izabrana je u zvanje vanrednog profesora 2012. godine i predaje predmete: Civilno društvo, Politička mitologija, Politologija konflikata, Političko komuniciranje i Politička kultura i socijalizacija na odsjecima politologije i komunikologije. Završila je postdoktorski studij na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani. Polja njezina istraživanja su društveni i politički konflikti, kultura ljudskih prava, građanske vrline, mediji i demokratizacija javne sfere.

Objavila je knjige: Politika kao spektakl: bacanje mreže u susjedov ribnjak (Heinrich Böll Stiftung BiH, 2013), Tihi govor Bosne (Heinrich Böll Stiftung BiH, Sarajevo, 2010), Izvan politike (Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2007), Politička de/re socijalizacija i mediji (Internews, Sarajevo, 2004).

Iza nje je nekoliko koautorskih djela i publikacija koje su rezultat dugogodišnjeg rada u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Napisala je preko 50 naučnih i stručnih radova u različitim domaćim i inozemnim časopisima. Član je redakcije časopisa “Zeničke sveske: časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijagnostiku”. Takođe je član je Etičkog savjeta Univerziteta u Sarajevu.

Ranije je radila kao novinarka i urednica na RTV Bosne i Hercegovine, od 1993. do 1998. godine, a poslije je bila prva i glavna urednica TV SA.