A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Samir Lemeš

Samir Lemeš

Title

Samir Lemeš

Vanredni profesor Univerziteta u Zenici za oblast mjerne tehnike i računarskih simulacija. Dugogodišnji aktivista nevladine organizacije "Eko forum Zenica", dobitnik nagrade "Šampion zaštite prirode" BiH Green Awards 2018. Autor većeg broja knjiga i naučnih radova, gost-predavač na brojnim konferencijama i seminarima.