A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Srđan Rajčević

Title

Srđan Rajčević

mr Srđan Rajčević rođen je 1982. godine u Banjoj Luci (RS,BiH) . Trenutno obavlja funkciju direktora Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, javne ustanove zadužene za koordinaciju razvoja informacionog društva u Republici Srpskoj.

Njegove oblasti istraživanja i interesovanja su pravne nauke – oblast poslovnog (trgovinskog i kompanijskog) prava, te prava elektronskog poslovanja. Iskazuje interes i za ustavno, kao i za međunarodno javno pravo. Pored prava, stručna oblast kojoj je posvetio veći dio svog dosadašnjeg ličnog i javnog angažmana je računarstvo i informatika – softverski inženjering, primjenjena kriptografija, aplikativna bezbjednost te bezbjednost računarskih mreža. Iz obe oblasti posjeduje relevantne akademske kvalifikacije – dipl. inž. računarstva (University of Sheffield,2004.) i dipl. pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2008.). 2004. godine odbranio je diplomski rad na temu „Gatex – Web Interface for Remote Administration of UNIX-based operating systems„.

Autor je Zakona o elektronskom potpisu RS, Zakona o elektronskom dokumentu RS, Zakona o elektronskom poslovanju RS, te Politike bezbjednosti informacionog sistema Vlade Republike Srpske. Kao koautor je učestvovao u izradi Strategije razvoja elektronske vlade RS (2009.-2012.). Bio je šef Radne grupe za izradu Zakona o informacionoj bezbjednosti Republike Srpske, šef Radne grupe za informacione tehnologije Ministarstva pravde Republike Srpske, član Radne grupe za izradu strategije elektronskog zdravstva Republike Srpske, te arbitar u više projekata koji se tiču pravne regulacije pitanja iz oblasti IKT-a. Član je nadzornog tima za oblast e-uprave pri Kancelariji za reformu javne uprave iz Republike Srpske, te Radne grupe za reformu procesa registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Član je Udruženja pravnika u privredi Srbije.

Srđan Rajčević

Objavljeni tekstovi na MC_online: