A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Suzana Kunac

Title

Suzana Kunac
Suzana KUNAC je sociologinja, istraživačica i aktivistkinja Grupe za ženska ljudska prava B.a.B.e. Njezina područja interesa su mediji i politička komunikacija, razvoj civilnog društva, dobro upravljanje i korupcija kojima pristupa iz feminističke perspektive.  Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala je “Društveni razvoj i planiranje” na University College of London, Development Planning Unit te je studentica prijelaznog doktorskog studija “Komparativne politike” na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.  Do sada je objavila više relevantnih znanstvenih radova: Nevinost bez zaštite: ženska percepcija medijskog sadržaja, Kunac, S./ Sarnavka, S. (2006); Spotovi i glasovi: Komparacija televizijskog oglašavanja političkih stranaka u kampanjama 2003. i 1995.,  Lalić, D. /Kunac, S. (2005); Tajni procesi javne nabave u Gradu Zagrebu, Podumljak, M. / Kunac, S. (2005);  Rizici modernizacije: žene u hrvatskoj 90-ih, Tomić-Koludrović, I. / Kunac, S. (2000); „Pakiranje vlasti“, u Vrcan, S., Buklijaš, B., Lalić, D., Kunac, S., Bulat, N., Štrelov, D. u Lalić, D. (ur.) Pakiranje vlasti (1999).

Suzana Kunac