A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Vanja Ibrahimbegović-Tihak

Title

Vanja Ibrahimbegović-Tihak

Vanja Ibrahimbegović-Tihak radi kao direktorica za medijsku pismenost i komunikacije u Internewsu u BiH, na projektu Podrške nezavisnim medijima u BiH. Iza sebe ima desetogodišnje radno iskustvo u nevladinim organizacijama i medijima u BiH. Diplomirala je žurnalistiku na FPN u Sarajevu i magistrirala Ljudska prava i demokratiju u jugoistočnoj Evropi, u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.

Vanja Ibrahimbegović-Tihak

Objavljeni tekstovi na MC_online: