A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Vlasta Ilišin

Title

Vlasta Ilišin
Vlasta Ilišin. Radi u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu od 1986. godine. Predaje Sociologiju sporta na Kineziološkom fakultetu, a kao gost-profesor sudjeluje u postdiplomskoj nastavi na nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je u realizaciji dvadesetak istraživanja s područja sociologije mladih, sociologije politike, sociologije kulture i sociologije masovnih medija. Objavila je šest knjiga i oko 50 znanstvenih članaka o političkom djelovanju, kulturi i slobodnom vremenu mladih, utjecaju medija na mlade, te hrvatskom političkom sustavu.

Vlasta Ilišin