Data+Design: besplatna publikacija o vizualizaciji podataka

Data+Design: besplatna publikacija o vizualizaciji podataka

Data+Design: besplatna publikacija o vizualizaciji podataka

Više od 50 volontera iz 14 zemalja radilo je na besplatnoj elektronskoj publikaciji koja rad sa podacima i vizualizaciju podataka objašnjava laicima.

Data+Design je open source priručnik za razumijevanje rada sa podacima, posebno namijenjen pojedincima koji nemaju iskustva sa statistikom - dizajnerima koji rade vizualizacije podataka, profesionalncima u komunikaciji, novinarima i drugima. Pokriva teme kao što su prikupljanje, priprema za analizu i analiza podataka, a poseban dio je posvećen vizualizaciji, sa osvrtom na tipove vizualizacija, teoriju percepcije boja i ostale aspekte koje je potrebno imati na umu pri izradi vizualizacija. Publikacija je dostupna za čitanje online, a može se preuzeti i u pdf formatu.

Projekat je rezultat rada startupa Infoactive i otvoren je za nadogradnju i prevode na druge jezike, te će u budućnosti biti proširen novim temama i poglavljima.