Dostupnost informacija na službenim web-prezentacijama javnih organa BiH

Dostupnost informacija na službenim web-prezentacijama javnih organa BiH

Dostupnost informacija na službenim web-prezentacijama javnih organa BiH

Iako je Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini predviđeno objavljivanje vodiča za pristup informacijama, istraživanje koje je sproveo Centar za društvena istraživanja Analitika pokazuje da je u samo 69,7% slučajeva dostupan vodič za pristup informacijama. 
 
Istraživanje "Dostupnost informacija na službenim web-prezentacijama javnih organa Bosne i Hercegovine" rađeno je na uzorku od 66 službenih web-prezentacija javnih organa Bosne i Hercegovine sa ciljem utvrđivanja razine transparentnosti, odnosno dostupnosti javnih informacija. Nalazi istraživanja upućuju na “zatvorenost” javnih organa BiH i nespremnost preuzimanja proaktivne uloge u osiguravanju pristupa informacijama koje se nalaze u njihovom posjedu.
 
Glavne rezultate možete pogledati u infografici ispod, dok je kompletno istraživanje dostupno na zvaničnoj stranici Analitike

vizualizacija1

easel.ly

Istraživanje je provedeno u okviru projekta "Otvorenost javnih podataka - inicijativa civilnog društva za politike i prakse otvorene vlasti", koje u partnerstvu implementiraju Fondacija Mediacentar Sarajevo, Analitika - Centar za društvena istraživanja i Evropski novinarski centar (EJC).   

Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.