MojOdbornik: Poboljšanje komunikacije između građana i lokalnih vlasti

MojOdbornik: Poboljšanje komunikacije između građana i lokalnih vlasti

MojOdbornik: Poboljšanje komunikacije između građana i lokalnih vlasti

Platforma Moj odbornik se bavi problemom izostanka komunikacije i bilo kakve vrste uključenja građana u proces donošenja odluka u lokalnim zajednicama.

Mobilna aplikacija i web stranica Moj odbornik nastala je u želji da se poboljša komunikacija između građana i njihovih izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima. Fokus ovih platformi je na problemu nedostatka informacija kod građana i neprepoznavanje prave adrese na koju bi građani trebali da se obrate kada naiđu na neki problem ili imaju prijedlog za unaprijeđenje svoje sredine. Moj odbornik predstavlja mehanizam za direktnu, dvosmjernu komunikaciju između građana i njihovih izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima.
 
Građanima i građankama iz 25 gradova u Srbiji omogućeno je da preko internet portala "Moj odbornik" kontaktiraju odbornike i da im prijave nepravilnosti i ukažu na probleme iz svoje lokalne zajednice. Projekat sprovodi organizacija civilnog društva Proaktiv iz Niša. 
 
 
Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.