Izvještavanje o pandemiji COVID-19: Savjeti za novinare i novinarke

Izvještavanje o pandemiji COVID-19: Savjeti za novinare i novinarke

Izvještavanje o pandemiji COVID-19: Savjeti za novinare i novinarke

Gavin Rees iz Dart centra za novinarstvo i traumu, savjetuje novinare i novinarke kako se nositi sa psihološkim posljedicama izvještavanja u vrijeme pandemije.

Prvi video iz serijala govori o tome kako se nositi as psihološkim posljedicama rada u pandemiji - kako se psihički zaštititi od poplave informacija, organizovati rad od kuće ili na terenu, te se nositi sa stresom pandemije i izvještavanja o njoj.

Drugi video se fokusira na tehnike provođenja osjetljivih intervjua - sa osobama koje su bolovale od COVIDA-19 ili izgubile nekoga bliskog zbog ove bolesti. Rees savjetuje kako se pripremiti za ovakav intevju, te kako se ponašati tokom intevjua (na daljinu) i nakon njega.

Treći i završni video iz serijala posvećen je urednicima i menadžerima redakcija i savjetuje ih kako najbolje podržati svoj tim kada izvještava u stresnim uslovima poput pandemije.

Svi video klipovi su titlovani na bosanski i engleski jezik.