Mape ljudskih prava u BiH

mapa ljudskih prava

Mape ljudskih prava u BiH

Mapu ljudskih prava su, uz podršku Internewsa BiH, kreirali novinari/ke portala Radio Sarajevo.

Mapa sadrži dvadeset infografika koje obuhvataju određene oblasti ljudskih prava sa područja cijele Bosne i Hercegovine, a na kojima se nalaze informacije kao što je prilagođenost obrazovnih institucija osobama sa invaliditetom, besplatna pravna pomoć, broj romske djece u školama širom BiH i adrese organizacija kojima se žrtve porodičnog nasilja mogu obratiti, kao i brojne druge informacije sadržane u infografikama. 

Ovaj skup infografika dio je napora tima Radio Sarajeva koji je u prvim danima poplava koje su zadesile BiH objavio i dvije mape sa informacijama iz mjesta zahvaćenih poplavama, te, povodom Svjetskog prvenstva u Brazilu, i niz infografika sa podacima o nogometnoj reprezentaciji BiH.

Listu oblasti ljudskih prava pokrivenih interaktivnim mapama možete pronaći na stranici Radiosarajeva

Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.