Publikacija: Enkripcija i ljudska prava

Publikacija: Enkripcija i ljudska prava

Publikacija: Enkripcija i ljudska prava

Nova publikacija u UNESCO-vom serijalu o sigurnosti na internetu bavi se tematikom enkripcije podataka i ljudskih prava.

Autori studije pod nazivom "Ljudska prava i enkripcija", Wolfgang Schulz i Joris van Hoboken, analiziraju ulogu tehnologija enkripcije podataka u medijima i komunikacijama i njihov utjecaj na različite servise i krajnje korisnike. Publikacija naglašava dobre prakse na ovom polju i promatra pravni osnov enkripcije (i njegova ograničenja) u različitim zemljama.

Na osnovu pravnih smjernica i studija slučaja, autori nude niz preporuka za poboljšanje politika koje okružuju regulaciju i upotrebu enkripcije u svakodnevnoj komunikaciji, posebno naglašavajući "enkripcijsku pismenost" svih uključenih strana, čineći ovu publikaciju korisnim resursom kako za one koji novinarstvo praktikuju, tako i za istraživače i teoretičare medija.

Kompletnu publikaciju (na engleskom jeziku) možete besplatno preuzeti ovdje.