CIN: Vodič za slobodan pristup informacijama u BiH

CIN: Vodič za slobodan pristup informacijama u BiH

CIN: Vodič za slobodan pristup informacijama u BiH

Centar za istraživačko novinarstvo Sarajevo objavio je Vodič za slobodan pristup informacijama u BiH, koji bi sve one kojima su potrebne određene informacije, a ne znaju kako da dođu do njih, trebao upoznati sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama BiH.

Foto: Screenshot CIN/YouTube

Vodič je objavljen u formi videa dostupnog na kanalu YouTube i, između ostalog, nudi uputstva o tome od koga tražiti željene informacije, na koji način i kome poslati zahtjev, te kako ga ispravno ispuniti.

Prema postojećim zakonima u našoj zemlji, svi građani i pravna lica imaju pravo na informacije koje su u posjedu javnih institucija, osim ukoliko se radi o informacijama čija bi objava mogla štetiti sigurnosti države ili ugroziti pravo na zaštitu ličnih i povjerljivih komercijalnih podataka.