analiza

ANEM: monitoring izvještaj za novembar 2014.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) objavila je izvještaj o monitoringu medija u Srbiji za novembar 2014.

U trećem dijelu teksta kojeg prenosimo iz priručnika za reportere fondacije Reuters, donosimo preporuke za pisanje kompleksnijih novinskih formi.
Subscribe to RSS - analiza