digitalizacija štampe

Bosanska pošta – informativni glas Skandinavije

Digitalizacija štampe koja je publikovana u dijaspori.

Savo Vlaški, predsjednik Prosvjete, govori o aktuelnom projektu Mediacentra

O projektu Mediacentra govori predsjednik "Preporoda" Senadin Lavić.

Subscribe to RSS - digitalizacija štampe