istorija novinarstva

Tragajući arhivom: Prvo Udruženje novinara BiH osnovano 1945. godine

Prva osnivačka skupština Udruženja novinara BiH održana 12. oktobra 1945.

Prve žene u novinarstvu (rdn)

Ko su bile pionirke novinarstva, prve novinarke, urednice, fotoreporterke?

Naslovnice prvih novina: Osmanski period

Potkraj osmanske vladavine, od sredine 19. stoljeća, počele su izlaziti neke od prvih novina u Bosni i Hercegovini.

Medijska godina u znaku broja 150

Prije 150 godina odštampana je prva novina u Bosni i Hercegovini – 7. aprila 1866. u Sarajevu se pojavio prvi broj Bosanskog vjestnika.

Istorija kroz prizmu novinarstva

Od prvih štampanih publikacija do građanskog novinarstva na društvenim mrežama i touch screen generacije.

Nellie Bly – Američka ikona istraživačkog novinarstva

Ko je bila Nellie Bly, jedna od prvih istraživačkih novinarki?

Tekst Edhema Mulabdića iz 1940. godine, u kojem on piše o nastanku časopisa Behar.

Subscribe to RSS - istorija novinarstva