izvještavanje o kriminalu

Šta je "Meso"

Šta je "Meso" - pogledajte u prilogu našeg arhiva Infobiro.

Autorica piše o slučaju časopisa kojemu je jedan od tajkuna tranzicije pokušao zabraniti pisanje. Ipak, italijanskom biznismenu u »deželi« nije uspjelo da sudski zaštiti svoje ime.
Subscribe to RSS - izvještavanje o kriminalu