konsocijacijski model

Krećući od modela podjele vlasti Lijpharta i Horowitza, S.B.Hrvatin i M.Thompson analiziraju problem javnih servisa u multietničkim društvima na primjerima Belgije, BiH, Makedonije i Švicarske.
Subscribe to RSS - konsocijacijski model