Lokalna uprava

"Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini“ najnoviji je izvještaj Mediacentra Sarajevo, nastao kao rezultat istraživanja sprovedenog tokom 2010. i 2011. godine.
Mikrosajtovi se koriste za taktičke kampanje, najčešće tačno određenog, kraćeg trajanja. Kako ih mogu iskoristiti i mediji?

Preporučujemo priručnike i vodiče za građane koji su nekada bili samo publika, a sada objavljuju na internetu, ali i novinare i medije koji žele da iskoriste njihov potencijal.

Mediacentar Sarajevo, u suradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, objavio je zbirku radova pod nazivom "Komunikacija i zajednica: građani, mediji i lokalna uprava u Bosni i Hercegovini".
Knjiga Drage Martinovića „Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću“ analizira komunikaciju između vlasti i građana u vrlo složenom političkom sistemu Bosne i Hercegovine.
Bilten je jedan od kanala komunikacije putem kojeg kompanije približavaju svoj rad javnosti. Na što je potrebno obratiti pažnju prilikom dizajna izgleda i sadržaja biltena?
U zemlji koja ima „legalne“ i „nelegalne“ piratske stanice lokalni mediji su u krizi. Onim višejezničnim u Vojvodini zadat je, čini se, završni udarac. Analiziramo stanje i primere.
Nove medijske maksime veoma često ostanu upravo to – samo maksime. Istina, to su pametne ideje kojima se vodimo, ali one nikada ne budu testirane u stvarnom haotičnom svijetu novinarstva.
Suštinska informisanost, prenošenje informacija od građana prema vlastima te realan uticaj na proces odlučivanja i povratno informisanje ključni su aspekti komunikacije između građana i vlasti. Autor analizira stanje ovih komunikacija na nivou opština u BiH.
Detaljan pregled razvoja lokalne medijske scene u BiH nakon rata – od uspostavljanja regulatornog tela do aktuelnog pitanja – zašto niko ne traži dozvolu za radio lokalne zajednice?

Pages

Subscribe to RSS - Lokalna uprava