Nadrealisti

Volimo Jureka više od bureka!

Zenit Đozić se prisjeća kako je nastao poznati slogan sa Olimpijade u Sarajevu.

"Meni se činilo da samo nadrealisti nedostaju pa da naš rat bude kompletiran."
Subscribe to RSS - Nadrealisti