politička kultura

Like i dislike za vlast na Facebooku

Analiza prisutnosti institucija vlasti na društvenim mrežama.

Osvrt na knjigu Nermine Mujagić „Politika kao spektakl: bacanje mreže u susjedov ribnjak“.

Oligarhijska struktura političkih stranaka u BiH od politike je odavno stvorila one-man-show u kome, nažalost, domaći Trumani nikada ne pronađu kulise iza kojih bi iskoračili u stvarni svijet.
Subscribe to RSS - politička kultura