pravo na pristup informacijama

Kako sam istraživala slučaj bivšeg brokera Credit Swissa osuđenog na 4 godine zatvora

Bugarska istraživačka novinarka objašnjava kako koristi javno dostupne podatke u svom radu.

Ne dam svoje pravo na informaciju!

Pošaljite komentare na novi Nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pages

Subscribe to RSS - pravo na pristup informacijama