principi novinarstva

Moć zapažanja – šta novinari vide i ne vide

Novinari se ne «rađaju» kao novinari, već cijeli profesionalni vijek uče da gledaju oko sebe i zapažaju.

Medijsku industriju zamijenila je industrija vijesti. Danas svako može da objavljuje. Ali neće svako i biti novinar.
Subscribe to RSS - principi novinarstva