slika žene u medijima

Etnonacionalni diskurs i rodna perspektiva

Etnonacionalni diskurs u predizbornoj kampanji kandidatkinja u BiH.

Političari ženomrsci i njihovi navijači na društvenim mrežama

Seksistička obraćanja u Skupštini Kantona Sarajevo i Parlamentu FBiH.

Reakcija na šovinističke i rodno-religijski stereotipizirane tekstove online medija na novinarku magazina BH Dani.

Subscribe to RSS - slika žene u medijima