A / B / C / Č / Ć / D / / Đ / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / Š / T / U / V / W / X / Y / Z / Ž /

Kristina Ljevak Bajramović

Title

Kristina Ljevak Bajramović

Kristina Ljevak duže od dvadeset godina angažovana je u medijima kao novinarka, urednica i menadžerica. Najduže je radila na Federalnoj televiziji. Piše za većinu neprofitnih bh. medija, najčešće o ljudskim pravima, s posebnim akcentom na ljudska prava LGBTI osoba i prava žena. Dlomirala je komparativnu književnosti i završila visoku školu novinarstva Media Plan. Saradnica je Mediacentra na portalu Mediacentar_online, gdje se bavi analizom dominantnih pristupa u načinu izvještavanja u mainstream medijima. Koautorica je niza analiza i bila je urednica u izdavaštvu. Dobitnica je nagrade Sarajevskog otvorenog centra za doprinos ljudskim pravima LGBTI osoba i novinarske nagrade “Srđan Aleksić” za serijal tekstova o LGBTI temama. Feministica je i LGBT aktivistica.