stereotipizacija

PONEDJELJAK: Od stereotipizacije do razbuktavanja govora mržnje

Uloga medija je ključna u borbi protiv stereotipa.

Ksenofobija i stereotipi prema Kinezima zbog koronavirusa ne jenjavaju

Problematično izvještavanje o Kinezima nije često. Pogledali smo komentare.

Reakcija na šovinističke i rodno-religijski stereotipizirane tekstove online medija na novinarku magazina BH Dani.

U tekstu “Interpretacija novinskih interpretacija jednog ubojstva,” koji je pripremljen u okviru projekta „Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi“, Sanja Sarnavka i Suzana Kunac istražile su i interpretirale način na koji novine izvještavaju o ubojstvu u kojem je žrtva muškarac, a ne žena.
U okviru istraživanja Mediacentra, u tekstu “Politika u porno ključu: Pornografsko predstavljanje žena u tabloidima u Srbiji i njegova politička uloga”, Ivana Kronja, istražujući sadržaj srpskih tabloida poslije 2000. godine, analizira ulogu pornografije u tabloidnoj štampi u promociji antidemokratskih vrednosti.
“Medijski diskurs kao muški domen: predstavljanje roda u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji” rad je u kojem Adla Isanović analizira sličnosti i razlike, rodnu (ne)osjetljivost, stare i nove načine predstavljanja roda u dnevnim novinama u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. Ovo je jedan od naučno-istraživačkih radova iz zbornika „Stereotipizacija: Predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi“ (Mediacentar Sarajevo, 2007) koje ćemo sedmično objavljivati na Media.ba.
Subscribe to RSS - stereotipizacija