transparentnost finansiranja medija

Novac iz budžeta: Netransparentni i mediji i institucije

Priče novinara koji su istraživali finansiranje medija i javne nabavke.

Skriveno oglašavanje u medijima - varanje publike

Reklamni sadržaj objavljen u medijima nije novinarstvo i trebao bi biti označen.

Evropska tradicija i prakse financijske pomoći medijima iz javnih sredstava

Uloga države u finansiranju medija nije zanemariva ni u evropskim zemljama.

Potrebno je usvajanje pravilnika ili smjernica kojim bi se javni organi vodili pri dodjeli sredstava medijima

Pravilnici bi regulisali transparentnost iznosa, postupaka i kriterija dodjele.

Transparentnije i legitimnije finansiranje medija iz javnih budžeta: Smjernice za javne organe u BiH

Izvještaj Mediacentra Sarajevo nastoji dati doprinos unapređenju transparentnosti.

Kako utvrditi, mjeriti, ograničiti koncentraciju medijskog vlasništva?

Nacionalna zakonodavstva moraju pronaći najefikasniji model regulacije.

Koncentracija vlasništva nad medijima u BiH: Odsutnost i potrebe regulacije

Koncentracijom vlasništva, mediji postaju megafonima njihovih vlasnika.

Vlade evropskih zemalja finansiraju inovacije u medijima, a ne poslušnost

Analiza medijskih politika devet evropskih zemalja o uključenosti vlada u medije.

Veze političara i vlasnika medija: zakonske granice i preporuke za unapređenje

U BiH nema registra o vlasničkim strukturama medija ni o finansiranju.

Transparentnost finansiranja medija i borba protiv korupcije: Ko je nadležan?

Nadležnosti u osiguranju transparentnog finansiranja medija nisu precizirane.

Pages

Subscribe to RSS - transparentnost finansiranja medija