CINS objavio publikaciju o istraživačkom novinarstvu

CINS objavio publikaciju o istraživačkom novinarstvu

CINS objavio publikaciju o istraživačkom novinarstvu

Četrnaest tekstova objašnjavaju najvažnije aspekte istraživačkog novinarstva i pokazuju praktične primjere rada istraživačkih novinara.

Ilustracija: Đorđe Matić
Izvor: Cenzolovka

Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) objavio je publikaciju pod nazivom „Šta jeste a šta nije istraživačko novinarstvo“. Publikacija sadrži 14 tekstova o različitim segmentima rada istraživačkih novinara, počevši od utvrđivanja šta je istraživačko novinarstvo, preko osnovnih standarda i slanja zahtjeva za pristup informacijama, do provjere činjenica i elektronske bezbjednosti novinara.

Tekstovi pokazuju kako istraživačko novinarstvo zaista izgleda u praksi, uz korištenje velikog broja primjera iz rada novinara CINS-a, ali i drugih istraživačkih novinara iz Srbije i drugih država. Sve tekstove je u proteklih mjesec dana objavljivala Cenzolovka.

Cilj publikacije je da približi građanima, ali i kolegama novinarima, pristup koji koriste istraživački novinari, kako bi lakše razumjeli proces rada na istraživanjima i eventualno neke od savjeta i primijenili.

Publikaciju možete preuzeti ispod: