Facebook ukida eksperimentalni Explore Feed

Facebook ukida eksperimentalni Explore Feed

Facebook ukida eksperimentalni Explore Feed

Nakon testnog perioda od četiri mjeseca i pronalaženja drugih rješenja za prikazivanje određenih sadržaja korisnicima, Facebook je najavio obustavljanje eksperimenta pod nazivom Explore Feed.

Podjela prikazivanja sadržaja korisnicima organizovanjem tzv. Explore Feed-a, koju je Facebook testirao na građanima šest zemalja uključujući Srbiju, nije naišla na odobravanje korisnika i ukinuta je u korist novih sveobuhvatnih promjena korisničkog feeda, koji će za prikazivanje svih sadržaja i dalje koristiti samo jedan centralni, samo drugačije algoritamski uređen.
 
Eksperiment sa Explore Feed-om naišao je na snažne negativne reakcije kako medijskih kuća kojima je priliv čitatelja znatno opao, tako i stručnjaka koji su smatrali da se Facebook na taj način "igra sa demokratijom".
 
"Korisnici su nam rekli da smo im uvođenjem ove opcije otežali pristup važnim informacijama i da nismo na dovoljno jasan način iskomunicirali test. Iskoristićemo ove informacije da ažuriramo način na koji evaluiramo nove proizvode i kako o tim proizvodima komuniciramo sa korisnicima", rekao je u objašnjenju Adam Mosseri, vođa tima za news feed u Facebooku.