Fakultet političkih nauka Sarajevo potpisao Sporazum o saradnji sa 30 medijskih organizacija

Fakultet političkih nauka Sarajevo potpisao Sporazum o saradnji sa 30 medijskih organizacija

Fakultet političkih nauka Sarajevo potpisao Sporazum o saradnji sa 30 medijskih organizacija

Studentima novinarstva otvorene nove mogućnosti za usvajanje praktičnih znanja, vještina i kompetencija.

Foto: MCOnline Redakcija

Fondacija Mediacentar Sarajevo i Fakultet političkih nauka Sarajevo potpisali su jučer Sporazum o saradnji s ciljem da studenti Odsjeka za komunikologiju/žurnalistiku dobiju priliku da praktični dio nastave rade u organizaciji i na taj način steknu dodatne vještine. Sporazum o saradnji potpisan je između fakulteta i 30 medija, udruženja, novinskih i PR agencija.

“Studenti tu trebaju da pokažu neku vrstu spremnosti i da urade svoju praksu na najbolji način kako bi eventualno neko od vas prepoznao kao neke buduće novinare ili medijske radnike”, u obraćanju predstavnicima medijskih i PR organizacija rekao je dekan Fakulteta političkih nauka, Sead Turčalo.

Studentima treće godine dodiplomskog studija i prve godine master studija komunikologije/žurnalistike će u sklopu praktičnih pedmeta na početku semestra biti ponuđena lista sa nazivima medijskih i PR organizacija gdje će prema svojim interesima moći izabrati gdje žele raditi praksu.

Lejla Turčilo, šefica Odsjeka za komunikologiju/žurnalistiku, rekla je da je suština upravo u izboru koji im se nudi “obzirom na to da smo u dosadašnjoj saradnji sa studentima primijetili da oni pokazuju različite interese i afinitete kako prema različitim medijima, printanim, elektronskim, online medijima, tako i sve više za rad u praksi u polju odnosa s javnostima”.

Ova saradnja nastala je u trenutku kada se na master studiju komunikologije/žurnalistike pokreću dva usmjerenja: Klasično novinarstvo i Odnosi s javnošću, gdje će teorijska nastava biti dopunjena i praktičnim radom.

Docentica Irena Praskač-Salčin, koja vodi praktične predmete, rekla je da su studenti oduševljeni novim mogućnostima koje im se nude i da je ovakva saradnja veoma važna za studente, kao mlade ljude, kako bi stvorili mrežu kontakata koja je važna za njihove karijere i tržište rada.

“Koliko god nam je bitna ova obrazovna ili edukativna dimenzija, jer svi smo tu zbog nje, nama je jako bitna društvena ili socijalna dimenzija, taj društveni ili socijalni kontekst koji podrazumijeva da samo zajedničkim ulaganjem u profiliranje budućih kadrova mi možemo stvoriti zdrave komunikacijske politike u BiH, dobru informiranu javnost jer polazimo od činjenice da samo takva bh. javnost može djelotvorno i živjeti”, kazala je Praskač-Salčin.

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.