Google: Promjene u načinu indeksiranja web sajtova dovele do porasta broja posjeta sa pretraživača

Google: Promjene u načinu indeksiranja web sajtova dovele do porasta broja posjeta sa pretraživača

Google: Promjene u načinu indeksiranja web sajtova dovele do porasta broja posjeta sa pretraživača

Promjene načina indeksiranja web sajtova koje prednost daju mobilnim verzijama dovele su do porasta broja posjeta sa Googla za web sajtove novinskih kuća, pokazalo je istraživanje kompanije za analitiku Chartbeat.

Google je prvog jula ove godine uveo promjene koje pri indeksiranju web sajtova prednost daju mobilnim verzijama, što znači da Googleovi botovi kroz sadržaje prolaze kao da im pristupaju putem mobilnih telefona, a ne desktop kompjutera.

Prema podacima kompanije za analizu digitalnog objavljivanja Chartbeat, ova promjena dovela je do porasta broja posjeta koje za izvor imaju Google za 71% od 10 hiljada ispitanih medija koji objavljuju online. Porast posjeta od oko deset posto odnosi se na posjete sa mobilnih uređaja, dok je broj posjeta sa desktop kompjutera pao za oko osam posto, te su istraživači Chartbeata zaključili da je ukupni porast korisnika koji dolaze na web stranice medija putem Google pretraživača oko pet posto.

Chartbeat je u februaru 2018. objavio da je porast broja posjeta sa Google-a porastao za 25% u odnosu na prethodnu godinu, te da on nadoknađuje posjete koje su novinski izdavači izgubili promjenom Facebook algoritma, te stručnjaci smatraju da je ova zamjena uloga veoma važna za medije. 

"Mobilni ekosistem je u posljednjih 18 mjeseci doživio ogromne promjene. Da smo ovaj razgovor vodili prije dvije godine, stavio bih znak jednakosti između mobilnih verzija i društvenih mreža. Kada je neko bio na telefonu, to je skoro sigurno značilo da vašem sadržaju pristupa preko neke od društvenih mreža. Sada imamo značajnu promjenu tog trenda, te ako želite doći do publike na mobilnim uređajima, morate prvo razmišljati o pretraživačima, a zatim o društvenim mrežama. Društvene mreže su i dalje značajna komponenta ali više ne i dominantna", kaže Josh Schwartz iz Chartbeata.

Izvor: Poynter, Chartbeat