Istraživanje pokazalo da su čitaocima komentari važniji od teksta

Istraživanje: Komentari važniji od teksta

Istraživanje pokazalo da su čitaocima komentari važniji od teksta

Komentatori online članaka potroše jednaku ili veću količinu vremena na pisanje komentara kao i na čitanje same priče koju komentarišu, pokazalo je istraživanje Univerziteta Teksas u Austinu.

Tekst koji komentarišu je sporedan u odnosu na priliku za plasiranje vlastitog mišljenja za neke od online komentatora, pokazalo je istraživanje sprovedeno u okviru projekta Engaging News i potvrdilo sumnje mnogih korisnika interneta.

Više od polovice ispitanika istraživanja priznalo je da na komentare potroši jednako vremena kao i na čitanje same priče, dok je čak 20% ispitanih priznalo da na komentare potroše više vremena.

Istraživanje pod nazivom "Komentatori i čitatelji novinskih vijesti" iscrpno je analiziralo ponašanje korisnika koji komentiraju vijesti na web sajtovima, društvenim mrežama, aplikacijama i forumima novinskih organizacija i pokazalo da je 55% Amerikanaca nekad ostavilo komentar na novinski tekst i da je 77.9% nekada pročitalo online komentare.

Oko 50% ispitanika tvrdi da niti čita niti ostavlja komentare na online vijesti, no od onih koji komentarišu, većina su muškarci nižeg nivoa obrazovanja i primanja. Za mnoge komentatore, sekcija komentara je cilj posjete tekstu.

"Neki korisnici ne odmaknu dalje od naslova prije objavljivanja svog mišljenja, naročito na Facebook stranicama novina. Za mnoge komentatore, članak je sporedan. Ovakvi korisnici smatraju novinsku web stranicu samo mjestom susreta online zajednice", kaže Talia Stroud, autorica istraživanja.

Teme koje najčešće izazivaju komentare korisnika su političke, a ispitanici koji ostavljaju komentare tvrde da to rade da bi izrazili mišljenje ili emociju. 

Više od 60% ispitanika je potvrdilo da bi im bilo drago kada bi novinari u komentarima pojasnili određene činjenice, te kada bi eksperti na temu o kojoj se radi dali odgovore na komentare, no samo 26% želi da autor priče upravlja diskusijom.

(Anonimni) online komentari i govor mržnje koji iz njih često proizlazi česta su tema debate u medijskim krugovima, a neki od najpopularnijih novinskih web sajtova, poput Reutersa, Mica i Huffington Posta, eksperimentišu i sa njihovim potpunim ukidanjem.

Projekat Engaging News jedan je od pokušaja da se pronađe način za konkstruktivno korištenje online diskusije unutar novinskih web sajtova.

Izvor: Quartz, Independent.ie