Izmjene Izbornog zakona BiH: Potreban konstantan monitoring medijskog izvještavanja

Izmjene Izbornog zakona BiH: Potreban konstantan monitoring medijskog izvještavanja

Izmjene Izbornog zakona BiH: Potreban konstantan monitoring medijskog izvještavanja

Praćenje kršenja profesionalnih kodeksa treba da bude neprekidna praksa.

foto: Pod Lupom

Politička pristrasnost medija i raspirivanje govora mržnje prisutni su u medijima svakodnevno, a pogotovo tokom predizbornih mjeseci. Jedan od načina na koji bi se moglo boriti protiv toga, smatraju BH Novinari, je da se uvede konstantan monitoring medijskog izvještavanja, za što bi, kako smatraju, trebali da budu zaduženi Regulatorna agencija za komunikacije i Vijeće za štampu, a da to bude plaćeno iz javnih sredstava.

U setu preporuka za izmjene Izbornog zakona BiH, koje su pripremili zajedno sa marketinškom agencijom Boram i Koalicijom Pod Lupom koja nadgleda provođenje izbora, predložit će vlastima da u zakon ugrade nekoliko odredbi koje se tiču medija i izbornog procesa.

Preporuke koje će uputiti prema institucijama sredinom novembra kažu da u dijelu obaveza medija i novinara u izbornom procesu, treba da se radi na jačanju principa jednakosti u medijskim predstavljanjima u besplatnim programima javnih RTV stanica, te ubrzavanju procedure rješavanja slučajeva kršenja izbornih pravila koju provodi RAK i ukazuje na zabranu diskriminacije, predrasuda i govora mržnje u medijskim izbornim sadržajima i u plaćenom političkom oglašavanju. Prijedlozi ukazuju i na neophodnost pravičnih, nepristrasnih i izbalansiranih informativno-političkih programa tokom izbora.

„Predložene promjene se odnose i na zabranu tendencioznog promoviranja interesa jedne političke stranke, bilo koje grupe ili pojedinca kao i na prevladavanje jednog mišljenja ili stanovišta kada je riječ o kontroverznim političkim, privrednim i drugim temama od javnog interesa“, istakla je Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari.

Potrebno je i jasno precizirati pravo na odgovor u toku izborne kampanje u svim medijima, a naročito u štampi i online medijima, kao i otvoriti raspravu o smislenosti instituta izborne šutnje za medije, smatraju BH Novinari. Dalje preporuke odnose se na efikasno rješavanje pitanja zloupotrebe učestalog pojavljivanja nosilaca izvršne vlasti u predizbornim programima a apeluje se i na medije da unesu više kreativnosti u izborne sadržaje i pojačaju političke debate.