SAD: Broj medijskih uposlenika koji pripadaju manjinama i dalje nezadovoljavajući

SAD: Broj medijskih uposlenika koji pripadaju manjinama i dalje nezadovoljavajući

SAD: Broj medijskih uposlenika koji pripadaju manjinama i dalje nezadovoljavajući

Žene i pripadnici različitih rasa nedovoljno zastupljeni kao medijski uposlenici.
 
Foto: Pixabay
 
Položaj osoba koje pripadaju manjinskim skupinama u američkim medijskim organizacijama nije se značajno promijenio u odnosu na prethodne godine, pokazalo je novo istraživanje Američkog udruženja urednika.
 
Osobe drugih rasa u američkim medijima zastupljene su sa 16.55 posto, što je blago pogoršanje u odnosu na prethodnu godinu kada su činili 16.94 medijskih uposlenika, rezultati su istraživanja provedenog u 661 medijskoj kući.
 
Žene čine ukupno 39.1 posto radnog osoblja u medijima, što je bolje u odnosu na 38.7 posto u 2016. godini. Koliko je napredak u ovoj oblasti spor, pokazuje i činjenica da je 2001. godine u medijskim kućama bilo zaposleno 37.35 posto žena. 
Situacija je nešto bolja u online medijima u odnosu na dnevne novine. Ukupno 47.8 posto uposlenika u online medijima su žene, u poređenju sa 38.9 posto u printanim dnevnim novinama.
 
Zastupljenost manjina varira u odnosu na različite medijske kuće. Naprimjer, Washington Post uspio je doći do omjera 50/50 kada je riječ o rodnoj zastupljenosti, u USA Today uposleno je 67 posto muškaraca, u New York Timesu 57 posto muškaraca, a u Wall Street Journalu uposleno je 55 posto muškaraca.
 
Washington Post lider je među najvećim novinama i kada je riječ o rasnoj raznovrsnosti – 31 posto uposlenika te medijske kuće nisu bijelci, u poređenju sa po 19 posto u New York Timesu i Wall Street Journalu.
 
Izvori: Nieman Lab