Promoviran zbornik radova "Medijska pismenost u digitalnom dobu"

promocija radno

Promoviran zbornik radova "Medijska pismenost u digitalnom dobu"

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u ponedjeljak, 21.9.2015. održana je promocija knjige "Medijska pismenost u digitalnom dobu" prilikom koje su autori tekstova koji se mogu naći u ovom zborniku razgovarali zajedno sa prisutnima o važnosti pojma medijska pismenost.
 
Urednica knjige Vanja Ibrahimbegović Tihak, koja je ujedno bila i moderatorica okruglog stola, uvodno je definisala i objasnila medijsku pismenost.
 
"Medijska pismenost je vještina koju treba da razvijamo svi kao društvo. Na uži način medijsku pismenost možemo definisati kao skup kompetencija koje pojedinac ili pojedinka treba da imaju kako bi uspješno komunicirali u savremenom dobu, a drugi aspekt ovog pojma, koji mi posebno potenciramo, jeste razvijanje kritičkog mišljenja o medijima, kroz medije, sa medijima, ali i na širem nivou."
 
 
U svojim izlaganjima autori su se složili da su novi oblici komuniciranja znatno promijenili način na koji možemo pristupiti problematici medijske pismenosti u društvu.
 
"Vidjeli smo da su nove tehnologije nekako promijenile medijsku pismenost u smislu da se fokus sa kritičke analize koja je bila dominantna sa tradicionalnim medijima lagano premješta na element same produkcije i mogućnosti svakog od nas da se javi u ulozi kreatora informacija i da tu informaciju plasira, uslovno rečeno, prema neograničenom broju recipijenata. U današnjem medijskom okruženju imamo obavezu još više kritički sagledavati i analizirati sadržaj jer nam je često kreator tih informacija nepoznat za razliku od tradicionalnih medija“, izjavila je Vesima Čičkušić, autorica teksta "Novi mediji i medijska pismenost – nova šansa za društvenu uključenost".
 
Čičkušić se osvrnula i na ulogu novih medija u pokretanju važnih društvenih akcija u savremenom dobu.
 
"Tekst se bavi i primjerima iz bližeg, ali i daljeg okruženja, gdje se nekako činilo da su novi mediji bili osnova za pokretanje nekih društvenih akcija. Od onih danas, koje možda vidimo u ovom momentu, kao što je prikupljanje pomoći, do nekih revolucionarnijih ideja koje su se nastojale širiti novim medijima. Teme u tekstu bi mogle biti zanimljive za promišljanje svakome od nas kada se koristimo bilo kojom od novih tehnologija, a razmišljajući da li možemo biti aktivniji građani, da li možemo učiniti više od nivoa ličnih komunikacija, odnosno kako da upotrijebimo medije da bismo nekako mijenjali i učestvovali u društvu, te da li nam za to i koji nivo obrazovanja i kompetencija treba, uključujući i taj element medijske kompetencije i medijske pismenosti."
 
 
Vuk Vučetić, autor teksta „Savremene medijske forme i medijska pismenost“ i viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smatra kako "otvorenost" koju internet nosi sa sobom trebamo posmatrati sa dozom opreza.
 
"Mislim da se početna ideja koju je najavio profesor Plenković da će internet obezbijediti da "svi sa svima" odgovorno i argumentovano komuniciramo ispunila samo djelomično i to u onom dijelu kada  kaže svi sa svima, a da li smo odgovorni i argumentovani, to mislim da je još uvijek upitno. Zbog čega? Zato što je ideja o forumima, koji su najavljeni sa puno optimizma gdje ćemo mi razmjenjivati naša mišljenja, gdje će snaga argumenata da preovladava, prilično pala u vodu, jer dosta korisnika se uopće ne predstavlja svojim imenom i to već nije odgovorno, a pogotovo ne argumentovano."
 
Jedan od velikih problema koji je istaknut tokom okruglog stola jeste i nedovoljna uključenost pojma medijska pismenost u sistem obrazovanja, posebno na fakultetima u našoj zemlji.
 
 
"Medijska pismenost u obrazovnom sistemu još uvijek nije zaživjela. Međutim, neformalni načini, druženja koja organizuje nevladin sektor, prilično doprinose tome da se studenti zainteresuju za sam pojam medijske pismenosti. Danas smo u toku razgovora imali priliku da čujemo, i to je ono s čime se mi susrećemo,  da ni profesori, a ni studenti još uvijek ne znaju na šta se odnosi pojam medijska pismenost, i mislim da su radionice koje je Internews organizovao prošle i pretprošle godine mnogo pomogle da se studenti zainteresuju za tu oblast. To je natjeralo i institucije koje odlučuju, tako da smo na našem fakultetu uspjeli da "proguramo" predmet "Medijska pismenost" koji će se slušati uskoro."
 
Zbornik radova "Medijska pismenost u digitalnom dobu" nastao je u okviru USAID-ovog Projekta podrške nezavisnim medijima u BiH, koji implementira Internews, u kojem se s različitih aspekata nastoji sagledati značaj medijske pismenosti.