Tužilaštvo Srbije na svom sajtu pokrenulo rubriku „bezbednost novinara“

Tužilaštvo Srbije na svom sajtu pokrenulo rubriku „bezbednost novinara“

Tužilaštvo Srbije na svom sajtu pokrenulo rubriku „bezbednost novinara“

U novoj rubrici objavljen je i statistički izveštaj o postupanju javnih tužilaštava prema kojem su od 2016. do jula 2021. godine formirana 322 predmeta koja se tiču ugrožavanja bezbjednosti novinara.

foto: pixabay

Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije je na svojoj zvaničnoj stranici pokrenulo novu rubriku koja se bavi bezbjednošću novinara, piše Udruženje novinara Srbije (UNS).

Iz tog tužilaštva su, kako piše UNS, naveli i 115 zamjenika javnih tužilaca koji čine mrežu kontakata za brzu reakciju u slučajevima izvršenja krivičnih djela koji se tiču štete bezbjednosti novinara u Srbiji.

Obaveza hitnog postupanja javnih tužilaca u slučajevima krivičnih djela izvršenih na štetu bezbjednosti novinara je, kako piše UNS, uspostavljena 2015. godine, a uvedeno je i vođenje posebne evidencije krivičnih djela izvršenih na štetu novinara u vezi sa poslovima koje obavljaju.

Hitnost u postupanju u navedenim krivičnim djelima je, kako se navodi, dodatno precizirana Obaveznim upustvom iz 2020. godine i podrazumijeva preduzimanje radnji tužilaštva u vremenskim rokovima od 24 i 48 sati.

U periodu od 24 sata prijava mora biti dodijeljena u rad postupajućem zamjeniku tužioca, a UNS piše da u narednih 48 sati, oštećeni novinar mora biti pozvan u nadležno javno tužilaštvo radi davanja izjave.

U rubrici “bezbednost novinara” objavljen je i statistički izvještaj o postupanju javnih tužilaštva iz Srbije za period od 1. januara 2016. do 31. jula 2021. godine prema kojem su, u tom periodu, formirana 322 predmeta koja se tiču ugrožavanja bezbjednosti novinara. Od tog broja je, kako piše u statističkom izvještaju, za 140 predmeta utvrđeno da nema krivičnog djela, dok je za 182 predmeta utvrđena osnovana sumnja da je neko krivično djelo izvršeno na štetu bezbjednosti novinara.

Osim toga, u izvještaju se navodi da je u navedenom vremenskom periodu donijeta 31 oslobađajuća presuda od kojih je 29 pravosnažnih presuda.

U novoj rubrici piše da je, između ostalog, potpisan i sporazum o saradnji između navedenog tužilaštva, ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i reprezentativnih udruženja novinara iz te zemlje, kao i da je formirana Stalna radna grupa čiji su članovi predstavnici navedenih sporazumnih strana.

Iz tužilaštva su naveli i da su formirane dvije radne podgrupe od kojih se jedna odnosila na analizu krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom Republike Srbije, a koja se mogu odnosti na ugrožavanje bezbjednosti novinara čiji je rad okončan donošenjem zaključka u vezi navedenog koji je usvojen od strane Stalne radne grupe. Druga radna podgrupa  je, kako se navodi, formirana za analizu dosadašnjeg načina komunikacije i stepena otvorenosti nadležnih institucija prema medijima i rad ove podgrupe još uvijek traje.

Izvor: UNS

___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.